Lunca Bârsei

2 Februarie – Ziua zonelor umede!

Ziua mondială a zonelor umede - World wetlands day, care se celebrează la nivel internațional începând cu anul 1997 ne oferă ocazia de a populariza o arie protejată deosebit de interesantă și valoroasă din apropierea Brașovului: LUNCA BÂRSEI.

Zona a fost declarată Sit NATURA 2000 în ianuarie 2016 și are o suprafață de 53 ha.

Ea a fost remarcată pentru prima dată în anul 2013, de către unul dintre membri fondatori ai AECN (Liviu UNGUREANU), în timpul evaluării populației de castori pe râul Bârsa, fiind descoperită cu ocazia acesta, prima colonie de castori din România (care era formată la momentul respectiv din două familii foarte puternice). În momentul de față colonia a crescut, ajungând la 4 familii de castori, care prin captarea unor izvoare subterane și construirea de baraje au creat o zonă umedă cu o suprafață de circa 7 ha, care este utilizată de multe alte specii de insecte, pești, păsări, amfibieni și mamifere. Pe întreg cuprinsul ariei protejate au fost identificate 11 adăposturi de castori, fiind estimat un număr de 35 castori, dintre care 20 de exemplare formează colonia.

Cel mai mare adăpost de castor din România (12X10,5m și peste 2m înălțime) !

Zona este unică și din punct de vedere al pădurii de luncă care are o suprafață de aproximativ 35 ha, compusă în principal din specii de salcie și anin.

Alte specii importante care se regăsesc aici sunt: vidra, pisica sălbatică, mreana vânătă, zglăvoaca și numeroase specii de păsări de apă: pescărelul albastru, stârcul roșu, stârcul cenușiu, stârcul de noapte, rața mare, eretele de stuf, cârstelul de baltă, etc. Zona este apreciată și de ungulate: căprior, mistreț, fiind o oază de verdeață în mijlocul depresiunii Bârsei.

Conservarea acestei arii protejate necesită implicare umană și financiară pentru a contracara principalele amenințări care pot avea consecințe grave: poluarea cu deșeuri menajere, tăierile ilegale de lemn, insuficienta informare a populației locale, pășunatul/vânătoarea care deranjează fauna terestră și turbiditatea ridicată a apei care afectează grav speciile de pești protejate.

Claudiu PAȘCA responsabil științific al AECN.